Báo cáo tài chính công ty May Việt Tiến năm 2023

Báo cáo tài chính của công ty May Việt Tiến năm 2023 là một công cụ vô cùng quan trọng, giúp người quản lý của công ty phát hiện ra được các cơ hội và những thách thức để công ty có thể chuyển hướng áp dụng những biện pháp phù hợp. Trong bài viết này, cụ thể các nhà quản lý sẽ được nghiên cứu về báo cáo tài chính của công ty May Việt Tiến năm 2023, cũng như được tổng quan về những doanh thu, lợi nhuận và các chi phí khác.

Tổng quan

Công ty May Việt Tiến là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam trong ngành sản xuất may mặc. Năm 2023, công ty làm việc trên một vài lĩnh vực khác nhau như sản xuất, kinh doanh và quản lý các hoạt động về tài nguyên nhân lực, tài chính, chất lượng, đội ngũ bán hàng dịch vụ. Năm 2023, công ty may tinh mọi vấn đề đều được giải quyết tốt và dự báo sẽ đạt mục tiêu của năm nay.

Doanh thu và lợi nhuận

Trong năm 2023, công ty may có được một tăng trưởng lợi nhuận hoàn toàn hợp lý với doanh thu là 28,7 triệu USD, tăng 5,83% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng từ 6 triệu USD tới 6,8 triệu USD, cũng là một sự tăng trưởng hợp lý với doanh thu của công ty.

Chi phí

Tổng chi phí của công ty may trong năm 2023 được ước tính là 15,4 triệu USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Những chi phí chính bao gồm:

  • Chi phí nhân sự: 8,3 triệu USD, tạo lên khoảng 55,6 % của tổng chi phí.
  • Chi phí kinh doanh: 2,3 triệu USD, tạo lên khoảng 15,1 % của tổng chi phí.
  • Chi phí khác: 4,8 triệu USD, tạo lên khoảng 31,2 % của tổng chi phí.

Tỷ lệ lợi nhuận

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế năm 2023 của công ty may là 26,92%, tăng một chút so với năm trước là 25,92%. Đây là một kết quả rất tích cực, cho thấy công ty may có thể tăng lợi nhuận trước thuế trong khi vẫn chi trả các chi phí đúng thời hạn.

Tài sản và vốn hóa

Năm 2023, tổng tài sản của công ty may được ước tính lên tới 41,25 triệu USD, tăng 4,2% so với năm trước, trong đó tài sản ngắn hạn cơ bản của công ty nỗ lực để duy trì vốn hóa của công ty ở mức đều.

Tổng kết

Tổng kết, báo cáo tài chính của công ty May Việt Tiến năm 2023 cho thấy công ty đã có một kết quả vô cùng tích cực trong năm nay. Báo cáo có thể được sử dụng như một công cụ hữu ích để các nhà quản lý có thể đánh giá một cách chi tiết về hoạt động kinh doanh của công ty, nhằm đạt được tối đa lợi nhuận mong đợi.

0838.386.486 gọi điện thoại