Bảng Cân Đối Tài Chính Của Doanh Nghiệp

Bảng cân đối tài chính là một trong những công cụ quan trọng nhất để giúp doanh nghiệp của bạn xem xét và giám sát các hoạt động tài chính của mình. Công cụ này cung cấp một cách tiết kiệm thời gian và nhanh chóng để xem xét và phân tích những nguồn tài chính của doanh nghiệp bao gồm việc tiêu thụ thu nhập và cổ phiếu, lợi nhuận, lỗi và khoản vay. Để hiểu rõ hơn về công cụ này, hãy cùng xem qua các thành phần của bảng cân đối tài chính của doanh nghiệp.

1. Thu nhập

Tiêu thụ thu nhập là tiền thu được từ bán hàng và các dịch vụ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể nhận được thu nhập ngay tức thì hoặc lâu dài tùy thuộc vào các giao dịch bán hàng của họ. Đây là một trong những nguồn thu nhập quan trọng nhất của doanh nghiệp, điều này sẽ giúp doanh nghiệp có thể lãi suất lợi nhuận và đảm bảo vốn làm việc để phát triển.

2. Cổ phiếu

Cổ phiếu là giao dịch khi một doanh nghiệp chia sẻ một vốn hoạt động của mình. Khi một công ty phát hành cổ phiếu, nó sẽ phát hành một tổng số xác định của cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư sẽ nhận được phần quyền sở hữu trong doanh nghiệp đó, trong khi doanh nghiệp sẽ nhận được vốn từ các nhà đầu tư.

3. Lợi nhuận

Lợi nhuận là sự khác biệt giữa giá trị tiền thu được bán hàng và các dịch vụ và mức chi phí đã sử dụng để sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Các lợi nhuận của doanh nghiệp là một trong những thành phần quan trọng nhất trong bảng cân đối tài chính của doanh nghiệp. Lợi nhuận phải được tính chính xác để đảm bảo rằng doanh nghiệp đã tính toán đúng giá trị hàng tồn kho, giá vốn và các lợi nhuận.

4. Lỗi

Lỗi là các hoạt động mà doanh nghiệp phải thực hiện để tồn tại. Những chỉ số này bao gồm chi phí nhân sự, chi phí vận hành, những khoản chi để bảo trì công trình và những khoản chi để bảo vệ lợi ích lâu dài của công ty. Lỗi là một trong những thành phần quan trọng nhất của bảng cân đối tài chính vì nó cung cấp thông tin về việc sử dụng tài nguyên của doanh nghiệp.

5. Khoản vay

Những khoản vay là các loại tài chính mà doanh nghiệp có thể nhận được từ các nguồn tài chính như ngân hàng, tổ chức hợp tác và các nhà đầu tư. Khoản vay có thể sử dụng để mua bán tài sản hoặc tài nguyên của doanh nghiệp, nhận được nguồn cung cấp hàng hóa và dịch vụ hoặc sử dụng để mua bán khoản đầu tư và cổ phiếu.

Kết luận

Bảng cân đối tài chính là một trong những công cụ quan trọng nhất để giúp doanh nghiệp của bạn xem xét và giám sát các hoạt động tài chính của mình. Bài viết này đã giới thiệu những thành phần của bảng cân đối tài chính của doanh nghiệp, bao gồm việc tiêu thụ thu nhập, cổ phiếu, lợi nhuận, lỗi và khoản vay. Bảng cân đối tài chính là một công cụ quan trọng để đảm bảo rằng doanh nghiệp đã tối ưu hóa nguồn lực của mình và có đủ vốn để phát triển.

0838.386.486 gọi điện thoại